BVKwadraat
ANDERS DENKEND EN
ONAFHANKELIJK

FACILITY MANAGEMENT

SCHOONMAAKONDERHOUD

Het schoonmaken en schoonhouden van gebouwen vraagt dagelijks aandacht. De juiste afspraken met de schoonmaakleverancier dragen bij aan een optimaal onderhouden vastgoedbestand. Adviseurs van BVKwadraat kunnen u begeleiden bij de inkoop van schoonmaakdienstverlening.

PRESTATIECONTRACTEN

Is een gebouw schoon als de schoonmaakploeg de contractueel vastgelegde uren ingevuld heeft? Of is een gebouw schoon als er effectief schoongemaakt is? Het schoonmaakonderhoud kan vaak vele malen efficiënter. Daarvan profiteert zowel de opdrachtgever als de uitvoerder. De adviseurs van BVKwadraat kunnen u alles vertellen over het opstellen van effectieve prestatiecontracten met schoonmaakleveranciers.

KWALITEITSBEHEER

Om gebouwenbeheerders te helpen bij het beheersen van de gewenste schoonmaakkwaliteit krijgt de leverancier directe verantwoordelijkheid voor het leveren van de vereiste kwaliteit. Voor het beheren hiervan worden contractuele meetsystemen vastgelegd. BVKwadraat biedt vakkundige ondersteuning bij het opzetten van een effectief kwaliteitsbeheer.

BV3D

De schoonmaak van uw gebouwen dient effectief en efficiënt te gebeuren. Zonder dat daarbij de kwaliteit in het geding komt. Een objectief meetsysteem is daarom een absolute must. De onbetwiste toetssteen voor de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden in uw gebouwen. Daarvoor ontwikkelde BVKwadraat de BV3D-meetmethode, die bij uitstek geschikt is voor het controleren van de schoonmaakdiensten bij prestatiegerichte contracten.

FLEXIBILITEIT

Het belangrijkste kenmerk van de BV3D methodiek is haar flexibiliteit: verschillende ruimtes met uiteenlopende gebruiksdoeleinden kunnen snel en eenvoudig worden getoetst. Tijdens steekproeven stellen deskundige inspecteurs de gebreken per ruimte vast, waarna automatisch berekend wordt of deze gebreken toelaatbaar zijn volgens het contract. Op basis van die informatie kunt u oordelen en inspelen op de actuele schoonmaaksituatie in uw gebouwen.

AANBESTEDINGSBEGELEIDING

Graag ondersteunen wij u bij de totstandkoming van uw aanbesteding. Zo zorgen we voor een doelgericht Plan van Aanpak op basis van inzicht, wet- en regelgeving en toetsingscriteria die we vooraf samen met u bepalen. Daarnaast stellen we desgewenst in overleg met u de aanbestedingsvorm vast. Ook nemen wij u de voorselectie uit handen, rekening houdend met de vooraf vastgestelde eisen. Tot slot voorzien wij u van een weloverwogen gunningsadvies.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

010-458 86 85