BVKwadraat
ANDERS DENKEND EN
ONAFHANKELIJK

ONAFHANKELIJKE DAK INSPECTIES OP BASIS VAN DE NEN2767

IKO Roofmanagement

IKO heeft BVKwadraat gevraagd om binnen het onderdeel Roof Management als Partner op een onafhankelijke wijze ondersteuning te bieden. Het onderdeel Roof Management heeft tot doel om tot geïntegreerde aanpak en producten te komen waarmee de klant de meeste “waar voor zijn geld” krijgt.

Zowel dakdekkers als gebouwbeheerders en eigenaren kunnen ondersteund worden. De adviesproducten zijn erop gericht om de keuzes die gemaakt moeten worden op zowel korte als langere termijn te ondersteunen. Men bekend wordt met de risico’s die er spelen en wat de mogelijke impact daarvan is.

De praktijk heeft ons het afgelopen jaar geleerd dat het veelal kleine vraagstukken betreft. Er is dan ook voor gekozen om een aantal standaard adviesproducten te ontwikkelen. Inmiddels zijn daar de Dakscan en de Energyscan.

Dakscan

De Dakscan is erop gericht om op basis van een volledige NEN-2767 inspectie per dakvlak een gedegen inzicht te geven in de toestand van de verschillende dakvlakken. Deze inspectie kan uitgebreid worden met insnijdingen. Op grond van deze objectieve inspectie wordt inzicht verkregen in zowel het direct als het op termijn noodzakelijke onderhoud en de daaraan verbonden kosten.

Energiescan

Ontwikkelingen als de klimaatwet en de energietransitie hebben een direct verband met daken. BVKwadraat verzorgt de Energiescan die erop gericht is inzicht te krijgen in de energetische status van het dak en de invloed van te nemen maatregelen op het energielabel van het gebouw. Dit inzicht is van belang om aan de gestelde label eisen nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen.

Zie de flyer. IKO-Energie-Scan

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

010-458 86 85