BVKwadraat
ANDERS DENKEND EN
ONAFHANKELIJK

BOUWKUNDIGE KEURINGEN

BVKwadraat uit Delft verzorgt ook nulmetingen en woningkeuringen. Daarnaast kunnen wij ook (beschermde) monumenten inspecteren. Lees verder voor meer informatie over deze diensten!​

NULMETING

Bent u op zoek naar een betrouwbare, gespecialiseerde partner voor het opstellen van nulmetingen? Wij verzorgen onder andere nulmetingen voor schoolbesturen. Van groot belang op het moment, want sinds 2015 hevelt een nieuwe wet de verantwoordelijkheid én het budget voor het buitenonderhoud van en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs over van gemeenten naar schoolbesturen.

WONINGKEURINGEN/BOUWKUNDIGE KEURINGEN

Steeds vaker maken mensen de keuze om een woning te kopen in plaats van te huren. Wel is hier een bepaald risico aan verbonden: de bouwkundige staat van de woning is voor veel mensen onduidelijk. Een goed beeld van de technische staat van de woning maakt eventuele risico’s inzichtelijk. BVKwadraat kan u adviseren op dit gebied, want wij beschikken over ruime ervaring met woningkeuringen.

MONUMENTENINSPECTIE

Door planmatig, kwalitatief onderhoud aan monumenten kunt u restauraties voorkomen en worden (rijks)monumenten in stand gehouden. BVKwadraat is gespecialiseerd in onderhoudswerkzaamheden aan (beschermde) monumenten. Ook voeren wij werkzaamheden uit die buiten het normale onderhoud vallen, maar wel noodzakelijk zijn voor het herstel van het monument. Daarom is BVKwadraat een betrouwbare partner voor het in stand houden van monumentale objecten.

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN

Desgewenst voorziet BVKwadraat u van een Periodiek Instandhoudingsplan. Om tot een dergelijk plan te komen voert BVKwadraat een uitgebreid bouwtechnisch onderzoek uit dat een integraal beeld geeft van de technische kwaliteit van het monument. Een Periodiek Instandhoudingsplan bestaat uit een bouwkundig inspectierapport of een nulmeting. Het plan biedt inzicht in de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en de hieraan verbonden kosten. Tevens geeft het een beschrijving van de beoogde resultaten, een monumentomschrijving en detailfoto’s van het uit te voeren onderhoud.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

010-458 86 85