BVKwadraat
ANDERS DENKEND EN
ONAFHANKELIJK

TECHNISCH

TECHNISCH BEHEER

BVKwadraat zorgt ervoor dat de technische kwaliteit van de gebouwen op peil wordt gehouden. Als leidraad voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen stellen onze opdrachtgevers – vaak in samenwerking met BVKwadraat – vooraf het gewenste kwaliteitsniveau -en beleid vast.

Om aan deze beleidsmatig vastgestelde doelstellingen te voldoen stelt BVKwadraat, op basis van inspectiegegevens, een uitgebreid jaarplan op. Na goedkeuring van het definitieve plan en budget zorgen onze specialisten ook eventueel voor het onderhoud en beheer. Dat kan op uurbasis, maar ook op basis van detachering.

AANBESTEDINGSBEGELEIDING

BVKwadraat steunt u bij de totstandkoming van uw aanbesteding. Zo zorgen we voor een doelgericht Plan van Aanpak op basis van de toetsingscriteria die we vooraf met u vaststellen. Indien gewenst stellen we ook het inkoopbeleid en de aanbestedingsvorm vast. Dit doen wij uiteraard allemaal in goed overleg met u.

Daarnaast nemen wij u de voorselectie uit handen, rekening houdend met de vooraf vastgestelde eisen op het gebied van kwaliteit, materiaal en andere criteria. Tot slot voorzien wij u van een weloverwogen gunningsadvies.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

010-458 86 85