BVKwadraat
ANDERS DENKEND EN
ONAFHANKELIJK

KENNISDELING

Graag delen wij onze kennis van technisch beheer en facility management met u en uw werknemers. Dat kan onder andere middels detachering, tijdelijke aansturing of een opleiding of cursus.​

DETACHERING

Door het inhuren van een ervaren medewerker van BVKwadraat beschikt u op korte termijn over personeel dat gespecialiseerd is in technisch beheer en facility management. Naast een efficiënte opvolging van werkzaamheden levert deze manier van werken u nieuwe ideeën en inzichten op.

TIJDELIJKE AANSTURING

Vaak zien we dat organisaties tijdelijk behoefte hebben aan extra aansturing op het gebied van kwaliteitsbewaking. Bijvoorbeeld door de instroom van nieuwe medewerkers of veranderende dynamische processen, zoals het mutatieproces bij woningcorporaties. Uit financieel oogpunt is het in deze situatie van groot belang dat leegstand van woningen tot een minimum beperkt blijft. De vele werkzaamheden die bij dit mutatieproces een rol spelen – op zowel technisch als administratief gebied – moeten op elkaar afgestemd worden én van hoge kwaliteit zijn. De deskundige medewerkers van BVKwadraat zorgen voor verbetering en begeleiding van dergelijke werkzaamheden om de kwaliteit van processen te optimaliseren. Bovendien speelt bij de uitvoering en oplevering de kwaliteitscontrole een belangrijke rol. Lees meer over de kwaliteitsmetingen door BVKwadraat.

KENNISOVERDRACHT

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

Kennisoverdracht op het gebied van beheer en onderhoud is essentieel voor organisaties uit het groeiende vakgebied Bouwkundig Onderhoud en Beheer. Vanuit onze expertise leveren wij hieraan al jaren een bijzondere maatschappelijke bijdrage in de vorm van verschillende opleidingen en cursussen op het gebied van onderhoud en beheer. Denk aan een cursus Inspectiemethodieken of Technisch Beheer en Onderhoud.

BOB OPLEIDING, TRAINING EN ADVIES

BVKwadraat is in de persoon van Rob Nieuwpoort al vele jaren betrokken bij diverse opleidingen van BOB Opleiding, Training en Advies. Jaarlijks volgen ruim zeventig cursisten de basiscursus Technisch Beheer en Onderhoud of de kopcursus Onderhoudskundige Vastgoed.

COMOG

Daarnaast is Rob een van de drie initiatiefnemers van het examen Onderhoudskundige Vastgoed, verzorgd door de vereniging COMOG(Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed). Op basis van zijn expertise in het vakgebied is Rob ook lid van de examencommissie. Daarnaast is Rob bestuurslid en examinator van Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV).

SCEV

De Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV) is opgericht vanuit de COMOG-examencommissie Vastgoed. De SCEV heeft tot doel de kwaliteit van medewerkers op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed te verhogen. Door de SCEV zijn diverse examens ontwikkeld en worden verschillende examens afgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

010-458 86 85