BVKwadraat
ANDERS DENKEND EN
ONAFHANKELIJK

INSPECTIES

BVKwadraat is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van facilitaire diensten en technisch onderhoud. Wij richten ons op strategisch kwaliteitsmanagement en het bewaken hiervan. Door onze uitgebreide kennis en ervaring kunt u bij ons terecht voor het complete beheer en onderhoud van gebouwen, maar ook voor losstaande diensten zoals keuringen en inspecties. Denk aan bijvoorbeeld een:

• Nulmeting
• Woningkeuring
• Energieprestatieadvies
• Monumenteninspectie

KWALITEITSMETINGEN: PRESTATIEGERICHT ONDERHOUD

Zodra opdrachtgevers het technisch onderhoud van gebouwen en objecten uitbesteden aan BVKwadraat, wordt in een resultatencontract het gewenste kwaliteitsniveau vastgelegd. Aan dit vastgestelde onderhoudsniveau dienen de gebouwen en objecten minimaal te voldoen.

Steekproefsgewijs verrichten wij metingen om te bepalen of aan de contractuele voorwaarden wordt voldaan. Deze metingen van BVKwadraat geven inzicht in de technische staat van de gebouwen en objecten en zijn essentieel voor de bewaking van de kwaliteit. Voor de kwaliteitsmetingen wordt een inspectiemethodiek gebuikt vergelijkbaar aan NEN 2767, of aangepast aan de contractuele eisen. De periodieke controles kunt u ook zelf verrichten.

KWALITEIT MAAK JE SAMEN

Na een instructie en met goede begeleiding door de specialisten van BVKwadraat kunnen u en/of uw medewerkers zelf periodiek zorgen voor de kwaliteitsbewaking. Lees meer over kennisoverdracht door onze ervaren medewerkers

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

010-458 86 85