ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU VOOR TECHNISCH
BEHEER EN FACILITY MANAGEMENT

BVKwadraat is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van facilitaire diensten en technisch onderhoud. We richten ons op strategisch kwaliteitsmanagement en het bewaken hiervan.

Ons advieswerk wordt met elke opdrachtgever afgestemd op de behoefte van de organisatie. Gedurende de afgelopen jaren hebben diverse grote opdrachtgevers uit verschillende branches al gebruik gemaakt van de expertise van BVKwadraat.

bvkwadraat-ons-kantoorOver ons

BVKwadraat is opgericht in 1994 in Capelle aan den IJssel. Inmiddels zijn wij gevestigd in Delft. Wij beschikken over een kleine kern van vaste medewerkers en een breed netwerk aan freelancers. Zij worden ingezet bij specifieke vragen en behoeften van opdrachtgevers.

De-Directie-Pic

De directie

Ir. R.P. Nieuwpoort, medeoprichter van BVKwadraat in 1994 en sinds 2005 directeur-eigenaar, is sinds zijn studie aan de TU Delft al vele jaren actief in het advieswerk op het gebied van beheer en onderhoud, facilitair- en projectmanagement.

Naast deze bedrijfsactiviteiten is hij nauw betrokken bij opleidingen in het vakgebied. Ook is hij secretaris van de examencommissie Onderhoudskundige en lid van de NEN-commissie voor onderhoudscontracten. Tevens is hij medeauteur van Jellema deel 13: "Beheren". Het nieuwe deel 13 is uitgebracht in 2016: “Asset en onderhoudsmanagement Vastgoed”

erkend Leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

BVKwadraat is bij het ECABO geregistreerd als erkend leerbedrijf. BVKwadraat is altijd al betrokken geweest bij de ontwikkeling van het vakgebied en het opleiden van professionals.

erkend leerbedrijf

Nieuws

Een moderne beheerder moet op niveau met aannemers en onderaannemers kunnen spreken, zonder hun deskundigheid te willen hebben.

De opleiding voor beheerders was voorheen vooral technisch, maar ook opdrachtgevers beseffen dat het anders moet. Een moderne beheerder moet met aannemers en onderaannemers op niveau kunnen spreken, zonder hun deskundigheid te willen hebben. Rob Nieuwpoort is docent en examinator voor de opleiding tot Onderhoudsdeskundige Vastgoed, zie kennisdeling. Kennisdeling


IJSPLAN RWS.

Buiten 30 graden en binnen nadenken over het IJsplan voor het Landelijk Meetnet Water (LMW). Het was weer een hele uitdaging. Bij ijsgang moeten de meetpunten van het LMW in de Zeeuwse wateren en het IJsselmeergebied veilig gesteld worden. De aanpak moet vastliggen en betrokken partijen moeten tijdig voorbereid zijn bij aanvang van het ijsseizoen om als het dan echt winter wordt ook tijdig en gestructureerd te kunnen handelen. In het IJsplan zijn procedures, taken en verantwoordelijkheden en de beschikbare kennis binnen RWS vastgelegd op een zodanige wijze dat op termijn de bewaking van het weerbeeld met kans op IJsvorming en de uitvoering van het veilig stellen geheel door de markt verzorgd kan worden.

Werkomschrijvingen RWS.

In het verleden zijn door BVKwadraat handboeken voor diverse objecttypen van het Landelijk Meetnet Water (LMW) opgesteld. Nieuwe meetmiddelen (mn meteorologische meetapparatuur) brachten met zich mee dat er aanvullende werkinstructies opgesteld moesten worden om de hoge eisen die aan de bedrijfszekerheid van deze specifieke apparatuur gesteld worden te kunnen borgen indien het onderhoud door derden wordt uitgevoerd. Deze werkomschrijvingen zijn RWS opgenomen in de uitvraag voor het onderhoudscontract

Gemeente WOERDEN & OUDEWATER

De gemeente Oudewater is voor het beheer en onderhoud van haar gebouwen een samenwerking aangegaan met de gemeente Woerden. Om het beheer op hetzelfde niveau te brengen als van de gemeente Woerden zijn de gebouwen, waaronder monumenten, geïnspecteerd volgens NEN-2767 en de mjop's in IPOS (Intelligent Planmatig OnderhoudSysteem)) uitgewerkt. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om op een zeer snelle en optimale wijze haar afwegingen middels scenario's te maken tussen euro's, gewenste kwaliteit en acceptabele risico's.

FREESTONE (te België)

Ook Internationaal, in dit geval Belgie, hebben we conditiemetingen gedaan. Voor een klant van Freestone hebben we diverse distributiecentra (x objecten, circa 60.000 m2) met NEN 2767 in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van O-prognose om de mjop en de rapportage samen te stellen. De opdrachtgever was erg tevreden over onze dienstverlening en samenwerking.

VvE te Rotterdam, Dordrecht, e.a.

Voor verschillende VvE's heeft BVKwadraat de MJOP verzorgt en uitgelegd tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen. Door de goede technische vastlegging van de gebreken en de risico's is er een goed beeld van de onderhoudstoestand gekregen. Nu zijn er inmiddels een aantal mooie renovatie projecten in uitvoering onder de technische begeleiding van BVKWadraat.

De branchevereniging

Scev

Stichting COMOG Examens Vastgoed

Ga naar de website van Scev

comog

BVKwadraat is aangesloten bij de vereniging Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed.

Sertum

Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed

Ga naar de website van Sertum


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

Contact