bvkwadraat.nl

ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU VOOR TECHNISCH BEHEER EN FACILITY MANAGEMENT

BVKwadraat is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van facilitaire diensten en technisch onderhoud. We richten ons op strategisch kwaliteitsmanagement en het bewaken hiervan.

Ons advieswerk wordt met elke opdrachtgever afgestemd op de behoefte van de organisatie. Gedurende de afgelopen jaren hebben diverse grote opdrachtgevers uit verschillende branches al gebruik gemaakt van de expertise van BVKwadraat.

BVKwadraat is opgericht in 1994 in Capelle aan den IJssel. Inmiddels zijn wij gevestigd in Delft. Wij beschikken over een kleine kern van vaste medewerkers en een breed netwerk aan freelancers. Zij worden ingezet bij specifieke vragen en behoeften van opdrachtgevers.

Ir. R.P. Nieuwpoort, medeoprichter van BVKwadraat in 1994 en sinds 2005 directeur-eigenaar, is sinds zijn studie aan de TU Delft al vele jaren actief in het advieswerk op het gebied van beheer en onderhoud, facilitair- en projectmanagement.

Naast deze bedrijfsactiviteiten is hij nauw betrokken bij opleidingen in het vakgebied. Ook is hij secretaris van de examencommissie Onderhoudskundige en lid van de NEN-commissie voor onderhoudscontracten. Tevens is hij medeauteur van Jellema deel 13: “Beheren”. Het nieuwe deel 13 is uitgebracht in 2016: “Asset en onderhoudsmanagement Vastgoed”

BVKwadraat is bij het ECABO geregistreerd als erkend leerbedrijf. BVKwadraat is altijd al betrokken geweest bij de ontwikkeling van het vakgebied en het opleiden van professionals.

NIEUWS

EEN MODERNE BEHEERDER MOET OP NIVEAU MET AANNEMERS EN ONDERAANNEMERS KUNNEN SPREKEN, ZONDER HUN DESKUNDIGHEID TE WILLEN HEBBEN.

De opleiding voor beheerders was voorheen vooral technisch, maar ook opdrachtgevers beseffen dat het anders moet. Een moderne beheerder moet met aannemers en onderaannemers op niveau kunnen spreken, zonder hun deskundigheid te willen hebben. Rob Nieuwpoort is docent en examinator voor de opleiding tot Onderhoudsdeskundige Vastgoed, zie kennisdeling. Kennisdeling

100 Woningkeuringen, op naar de 250 !!

Het is te merken dat de woningmarkt weer stevig aan is getrokken. Het aantal woningkeuringen dat wij voor onze zakelijke en particuliere klanten verzorgen is inmiddels de 100 gepasseerd. De laatste was wederom een bijzonder object. Een fantastische woonboerderij met zwembad etc. Los van enkele kleine gebreken stond deze er goed bij en konden de potentiele koper geruststellen. Dat is ook wel eens anders. Dat men denkt dat het object er goed bij staat maar er toch meer gebreken zijn dan verwacht.

De door ons verzorgde woningkeuringen voldoen minimaal aan de eisen die gesteld worden voor het verkrijgen van NHG. Verkopers en de potentiele kopers krijgen met de uitgebreide rapportage inzicht in de technische staat (conditie volgens NEN2767) en de kosten die gemaakt moeten worden om geconstateerde gebreken te herstellen. Tevens ontvangt u indien mogelijk een hersteladvies.

Bij de keuring is er tevens aandacht voor aanwezigheid van asbest, energetische aspecten, wettelijke eisen, functionele aspecten en eventuele specifieke vragen.

Wilt u dat wij ook voor u de woningkeuring verzorgen neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Tel: 010-4588685 .

Gemeente WOERDEN & OUDEWATER

De gemeente Oudewater is voor het beheer en onderhoud van haar gebouwen een samenwerking aangegaan met de gemeente Woerden. Om het beheer op hetzelfde niveau te brengen als van de gemeente Woerden zijn de gebouwen, waaronder monumenten, geïnspecteerd volgens NEN-2767 en de mjop’s in IPOS (Intelligent Planmatig OnderhoudSysteem) uitgewerkt. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om op een zeer snelle en optimale wijze haar afwegingen middels scenario’s te maken tussen euro’s, gewenste kwaliteit en acceptabele risico’s.

VvE te Rotterdam, Dordrecht, e.a.

Voor verschillende VvE’s heeft BVKwadraat de MJOP verzorgt en uitgelegd tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen. Door de goede technische vastlegging van de gebreken en de risico’s is er een goed beeld van de onderhoudstoestand gekregen. Nu zijn er inmiddels een aantal mooie renovatie projecten in uitvoering onder de technische begeleiding van BVKWadraat. Voor de Vve in Rotterdam begeleiden wij de dak herstelwerkzaamheden en dakveiligheidsvoorzieningen en voor de VvE in Dordrecht de diverse buitenschilderwerkzaamheden en dakrenovatiewerkzaamheden in combinatie met dakveiligheidsvoorzieningen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

010-458 86 85